Pacific Airlines

System Maintenance

Pacific Airlines will be under system technical maintenance.
During this time, some functions and services on the website may be affected.
We sincerely apologizes for the inconvenience that may have caused to you. To book and for more details, please call our Customer Service Center 19001550.
Thank you for your patience!
------
Pacific Airlines đang thực hiện bảo trì kỹ thuật hệ thống.
Trong thời gian này một số chức năng và dịch vụ trên website có thể bị ảnh hưởng.
Chúng tôi rất mong nhận được sự thông cảm của Quý khách về sự bất tiện này. Nếu Quý khách có nhu cầu đặt chỗ, mua vé vui lòng liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng của Pacific Airlines, số điện thoại 19001550.
Xin trân trọng cảm ơn!