Logo Pacific Airlines

Đại lý trực tuyến

Đã trở thành đại lý với chúng tôi

Đăng ký làm đại lý ngay

Muốn giới thiệu cho khách hàng nhiều sản phẩm và dịch vụ hơn?
Hãy đăng kí để trở thành đại lý của Pacific Airlines

Đăng ký đại lý du lịch của bạn

Là đại lý của Pacific Airlines, bạn có thể tạo ra hành trình với giá rẻ cho khách hàng
cùng với nhiều sự lựa chọn các tiện ích bổ sung để thực sự cá nhân hóa chuyến đi của họ

Liên hệ làm Đại lý
Miền Bắc+84 4 39743213 máy lẻ 22
Email: marketing_hanoi@pacificairlines.com.vn
Miền Trung+84 511 6251265 
Email: sales.mro@pacificairlines.com.vn
Miền NamTel: + 84 8 73090058
Email: ptb.sro@pacificairlines.com.vn
Hỗ trợ đại lý+ 84 19001550/ + 84 8 35473550
Email: callcenter1@pacificairlines.com.vn