Logo Pacific Airlines

Điều kiện giá vé

Hạng Phổ thông linh hoạt

 1. Các hạng đặt chỗ: Y, B, M, S, H, K
 2. Hoàn vé: được phép, phí 360.000 VNĐ.
 1. Thay đổi vé: miễn phí

Ngoại trừ giai đoạn tết âm lịch: được phép, phí 360.000 VNĐ

 • Vé chỉ được phép thay đổi sang hành trình/loại giá mới bằng hoặc cao tiền hơn.
 • Khách phải trả chênh lêch giá vé phát sinh nếu có.
 • Thay đổi nhiều chặng bay: áp dụng mức phí cao nhất của các chặng bay thay đổi.
 • Phí thay đổi không được hoàn trong mọi trường hợp.
 1. Đổi tên: được phép, phí 360.000 VNĐ
 2. Chọn chỗ ngồi trước: miễn phí
 3. Hành lý xách tay: 07kg.

Qúy khách có thể mang 01 kiện và 01 phụ kiện với tổng trọng lượng tối đa 7kg

 1. Hành lý ký gửi: 01 kiện.

Trọng lượng tối đa 23kg với tổng kích thước 3 chiều nhỏ hơn 158cm.

Quý khách có thể mua thêm hành lý ký gửi tại QUẢN LÝ ĐẶT CHỖ.

 1. Giá áp dụng cho trẻ em/ trẻ nhỏ:
 • Trẻ em từ 2 đến dưới 12 tuổi đi cùng người lớn: tính bằng 100% giá áp dụng cho người lớn
 • Trẻ nhỏ dưới 2 tuổi (không sử dụng chỗ đi cùng người lớn): tính phí 100.000VNĐ/chặng.

Hạng Phổ thông tiêu chuẩn

 1. Các hạng đặt chỗ: L, Q, N, R, T, E
 2. Hoàn vé: không được phép
 1. Thay đổi vé: được phép, phí 360.000 VNĐ
 • Vé chỉ được phép thay đổi sang hành trình/loại giá mới bằng hoặc cao tiền hơn.
 • Khách phải trả chênh lêch giá vé phát sinh nếu có.
 • Thay đổi nhiều chặng bay: áp dụng mức phí cao nhất của các chặng bay thay đổi.
 • Phí thay đổi không được hoàn trong mọi trường hợp.
 1. Đổi tên: được phép, phí 360.000 VNĐ
 2. Chọn chỗ ngồi trước: được phép, tính phí
 3. Hành lý xách tay: 07kg.

Qúy khách có thể mang 01 kiện và 01 phụ kiện với tổng trọng lượng tối đa 7kg

 1. Hành lý ký gửi: 01 kiện.

Trọng lượng tối đa 23kg với tổng kích thước 3 chiều nhỏ hơn 158cm.

Quý khách có thể mua thêm hành lý ký gửi tại QUẢN LÝ ĐẶT CHỖ.

 1. Giá áp dụng cho trẻ em/ trẻ nhỏ:
 • Trẻ em từ 2 đến dưới 12 tuổi đi cùng người lớn: tính bằng 100% giá áp dụng cho người lớn.
 • Trẻ nhỏ dưới 2 tuổi (không sử dụng chỗ đi cùng người lớn): tính phí 100.000VNĐ/chặng .

Hạng Phổ thông tiết kiệm

 1. Các hạng đặt chỗ: G, A, P
 2. Hoàn vé: không được phép.
 3. Thay đổi vé: không được phép
 1. Đổi tên: không được phép
 2. Chọn chỗ ngồi trước: được phép, tính phí
 3. Hành lý xách tay: 07kg.

Qúy khách có thể mang 01 kiện và 01 phụ kiện với tổng trọng lượng tối đa 7kg

 1. Hành lý ký gửi: 01 kiện.

Trọng lượng tối đa 23kg với tổng kích thước 3 chiều nhỏ hơn 158cm.

Ngoại trừ: Các đường bay khai thác giữa Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Vân Đồn

Quý khách có thể mua thêm hành lý ký gửi tại QUẢN LÝ ĐẶT CHỖ.

 1. Giá áp dụng cho trẻ em/ trẻ nhỏ:
 • Trẻ em từ 2 đến dưới 12 tuổi đi cùng người lớn: tính bằng 100% giá áp dụng cho người lớn.
 • Trẻ nhỏ dưới 2 tuổi (không sử dụng chỗ đi cùng người lớn): tính phí 100.000VNĐ/chặng.