Logo Pacific Airlines

Điều kiện giá vé

Hạng Phổ thông linh hoạt:

 1. Các hạng đặt chỗ: Y, B, M, S.
 2. Hoàn vé: được phép, phí 300.000 VNĐ.

Ngoại trừ giai đoạn tết âm lịch: được phép, phí 600.000 VNĐ

 1. Thay đổi vé: miễn phí

Ngoại trừ giai đoạn tết âm lịch

 • Trước ngày bay: được phép, phí 300.000 VNĐ.
 • Trong và sau ngày bay: được phép, phí 600.000 VNĐ.
 • Vé chỉ được phép thay đổi sang hành trình/loại giá mới bằng hoặc cao tiền hơn.
 • Khách phải trả chênh lêch giá vé phát sinh nếu có.
 • Thay đổi nhiều chặng bay: áp dụng mức phí cao nhất của các chặng bay thay đổi.
 • Phí thay đổi không được hoàn trong mọi trường hợp.
 1. Hành lý xách tay: 07kg.

Qúy khách có thể mang 01 kiện và 01 phụ kiện với tổng trọng lượng tối đa 7kg

 1. Hành lý ký gửi: 01 kiện.

Trọng lượng tối đa 23kg với tổng kích thước 3 chiều nhỏ hơn 158cm.

 1. Giá áp dụng cho trẻ em/ trẻ nhỏ:
 • Trẻ em từ 2 đến dưới 12 tuổi đi cùng người lớn: tính bằng 90% giá áp dụng cho người lớn
 • Trẻ nhỏ dưới 2 tuổi (không sử dụng chỗ đi cùng người lớn): tính bẳng 10% giá áp dụng cho người lớn.

Hạng Phổ thông tiêu chuẩn:

 1. Các hạng đặt chỗ: H, K, L, Q, N, R.
 2. Hoàn vé:
 • Trước ngày bay: được phép, phí 300.000 VNĐ.
 • Trong và sau ngày bay: được phép, phí 600.000 VNĐ.
 1. Thay đổi vé:
 • Trước ngày bay: được phép, phí 300.000 VNĐ.
 • Trong và sau ngày bay: được phép, phí 600.000 VNĐ.
 • Vé chỉ được phép thay đổi sang hành trình/loại giá mới bằng hoặc cao tiền hơn.
 • Khách phải trả chênh lêch giá vé phát sinh nếu có.
 • Thay đổi nhiều chặng bay: áp dụng mức phí cao nhất của các chặng bay thay đổi.
 • Phí thay đổi không được hoàn trong mọi trường hợp.
 1. Hành lý xách tay: 07kg.

Qúy khách có thể mang 01 kiện và 01 phụ kiện với tổng trọng lượng tối đa 7kg

 1. Hành lý ký gửi: 01 kiện.

Trọng lượng tối đa 23kg với tổng kích thước 3 chiều nhỏ hơn 158cm.

Quý khách có thể mua thêm hành lý ký gửi tại QUẢN LÝ ĐẶT CHỖ.

 1. Giá áp dụng cho trẻ em/ trẻ nhỏ:
 • Trẻ em từ 2 đến dưới 12 tuổi đi cùng người lớn: tính bằng 90% giá áp dụng cho người lớn.
 • Trẻ nhỏ dưới 2 tuổi (không sử dụng chỗ đi cùng người lớn): tính bẳng 10% giá áp dụng cho người lớn.

Hạng Phổ thông tiết kiệm:

 1. Các hạng đặt chỗ: T, E.
 2. Hoàn vé: không được phép.
 3. Thay đổi vé:
 • Trước ngày bay: phí 600.000 VNĐ.
 • Trong và sau ngày bay: không được phép.
 • Vé chỉ được phép thay đổi sang hành trình/loại giá mới bằng hoặc cao tiền hơn.
 • Khách phải trả chênh lêch giá vé phát sinh nếu có.
 • Thay đổi nhiều chặng bay: áp dụng mức phí cao nhất của các chặng bay thay đổi.
 • Phí thay đổi không được hoàn trong mọi trường hợp.
 1. Hành lý xách tay: 07kg.

Qúy khách có thể mang 01 kiện và 01 phụ kiện với tổng trọng lượng tối đa 7kg

 1. Hành lý ký gửi: 01 kiện.

Trọng lượng tối đa 23kg với tổng kích thước 3 chiều nhỏ hơn 158cm.

Quý khách có thể mua thêm hành lý ký gửi tại QUẢN LÝ ĐẶT CHỖ.

 1. Giá áp dụng cho trẻ em/ trẻ nhỏ:
 • Trẻ em từ 2 đến dưới 12 tuổi đi cùng người lớn: tính bằng 90% giá áp dụng cho người lớn.
 • Trẻ nhỏ dưới 2 tuổi (không sử dụng chỗ đi cùng người lớn): tính bẳng 10% giá áp dụng cho người lớn.

Hạng Phổ thông siêu tiết kiệm:

 1. Các hạng đặt chỗ: G, A, P.
 2. Hoàn vé: không được phép.
 3. Thay đổi vé: không được phép.
 4. Hành lý xách tay: 07kg.

Qúy khách có thể mang 01 kiện và 01 phụ kiện với tổng trọng lượng tối đa 7kg

 1. Hành lý ký gửi:
 • Các chuyến bay giữa Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Vân Đồn: không có.
 • Các chuyến bay còn lại: 01 kiện (trọng lượng tối đa 23kg với tổng kích thước 3 chiều nhỏ hơn 158cm).
 • Quý khách có thể mua thêm hành lý ký gửi tại QUẢN LÝ ĐẶT CHỖ.
 1. Giá áp dụng cho trẻ em/ trẻ nhỏ:
 • Trẻ em từ 2 đến dưới 12 tuổi đi cùng người lớn: tính bằng 90% giá áp dụng cho người lớn.
 • Trẻ nhỏ dưới 2 tuổi (không sử dụng chỗ đi cùng người lớn): tính bẳng 10% giá áp dụng cho người lớn.