Logo Pacific Airlines

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật cá nhân

Quy định bảo mật này giải thích những điều khoản chung của Pacific Airlines nhằm bảo vệ sự riêng tư thông tin cá nhân của bạn theo các nguyên tắc bảo mật quốc gia. Sẽ áp dụng cho bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi trong quá trình giao dịch với chúng tôi. Quy định bảo mật này cũng sẽ áp dụng cho bất kỳ thông tin nào về bạn cung cấp cho chúng tôi bởi một bên khác, ví dụ đại lý du lịch. Quy định bảo mật này không áp dụng đối với hồ sơ nhân viên. *Vào tháng 7 năm 2020, Jetstar Pacific sẽ thay đổi tên và đổi tên thương hiệu thành Pacific Airlines. Từ ngày 28 tháng 7 năm 2020 Pacific Airlines sẽ vận hành hệ thống đặt chỗ và kênh bán hàng, và sẽ không còn là thực thể có thương hiệu Jetstar nữa.

Những thông tin nào chúng tôi thu thập?

Các loại thông tin cá nhân chúng tôi thu thập từ bạn sẽ phụ thuộc vào tình huống thu thập và tùy vào loại dịch vụ mà bạn yêu cầu từ chúng tôi. Ví dụ, chúng tôi có thể thu thập thông tin chi tiết như tên, địa chỉ, chuyến bay và các thông tin chi tiết khác, như số thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ và thời hạn sử dụng, địa chỉ thanh toán, số điện thoại, chi tiết thành viên chương trình khách hàng thân thiết và các vấn đề sức khỏe liên quan đến việc sắp xếp chuyến đi của bạn. Chúng tôi được pháp luật yêu cầu và được sự đồng ý của bạn để thu thập các thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ cho rằng bạn đã đồng ý với việc chúng tôi thu thập tất cả các thông tin mà bạn cung cấp để sử dụng phù hợp với Tuyên bố này, trừ khi có ngoại lệ khác.

Làm thế nào chúng tôi thu thập thông tin

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân về bạn khi bạn giao dịch với chúng tôi qua điện thoại, gửi thư cho chúng tôi (thư gửi bưu điện, fax hoặc e-mail), truy cập website hoặc bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Ngoài thu thập thông tin trực tiếp từ bạn, chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn từ một bên thứ ba. Ví dụ như:
 • từ đại lý đặt vé du lịch hoặc bên nào đó vận chuyển hàng hóa thay cho bạn;
 • từ công ty bán hàng qua điện thoại, bên thứ ba thu thập thông tin cá nhân của bạn và tiết lộ cho chúng tôi để chúng tôi có thể phát hành vé cho bạn và thực hiện sắp xếp chuyến đi cho bạn hoặc tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi với bạn;
 • từ các nhà cung cấp dịch vụ khác, những người thu thập thông tin đại diện cho chúng tôi;
 • từ các công ty nghiên cứu thị trường, các bên ký hợp đồng với chúng tôi. Chúng tôi cần có các thông tin này để có thể cải thiện và tiếp thị sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi trong tương lai.
 • từ các tổ chức khác phát hành Vận đơn hàng không thay chúng tôi trong việc vận chuyển hàng hóa của bạn.

Làm thế nào chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi thường thu thập thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:
 • để xử lý, sắp xếp việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của bạn và thực hiện các giao dịch khác;
 • để tạo điều kiện cho sự tham gia của bạn trong các chương trình khách hàng thân thiết của các tổ chức khác;
 • để tiến hành các hoạt động tiếp thị và nghiên cứu thị trường.
Một số thông tin cá nhân chúng tôi thu thập sẽ rất cần thiết để chúng tôi có thể xác định chính xác ai đang sử dụng dịch vụ. Các loại thông tin cá nhân chúng tôi thu thập sẽ giúp chúng tôi mô tả sơ lược người đang sử dụng dịch vụ của chúng tôi và những lợi ích họ nhận được là gì.

Tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba, ví dụ, cho các nhà thầu của chúng tôi mà chúng tôi có hợp đồng các dịch vụ nhất định, các hãng bay khác, các nhà cung cấp du lịch và dịch vụ vận tải hàng hóa, nhà cung cấp chương trình khách hàng thường xuyên, công ty xử lý dữ liệu (bao gồm cả các nhà khai thác hệ thống phân phối toàn cầu và cơ quan quyết toán) cho các mục đích mà thông tin được thu thập hoặc cho các mục đích liên quan khác, ví dụ, để hoàn thành một giao dịch thay cho bạn hoặc cung cấp cho bạn một dịch vụ mà bạn yêu cầu. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các cơ quan thực thi pháp luật khác nhau và các cơ quan chính phủ trên khắp thế giới vì mục đích an ninh, hải quan và các mục đích di trú. Chúng tôi hợp tác với nhà thầu bên thứ ba để thực hiện các dịch vụ cho mình, trong đó bao gồm việc xử lý các thông tin cá nhân. Ví dụ như:
 • cung cấp e-mail và dịch vụ xử lý email;
 • cung cấp các dịch vụ chuyển tiền điện tử, xử lý tài khoản thẻ tín dụng và các dịch vụ liên quan;
 • hoạt động các trung tâm cuộc gọi;
 • thực hiện nghiên cứu thị trường
 • cung cấp dịch vụ ăn uống;
 • cung cấp xử lý dịch vụ mặt đất, chẳng hạn như kiểm tra tại các đại lý, xử lý hàng hóa và hỗ trợ đặc biệt;
 • hỗ trợ thanh toán từ các chủ nợ.
Trong những tình huống này, chúng tôi sẽ cấm các nhà thầu bên thứ ba sử dụng thông tin cá nhân của bạn ngoài những mục đích cụ thể mà chúng tôi đã chỉ định. Hệ thống đặt vé của Pacific Airlines được lưu trữ trong hệ thống máy tính và có các biện pháp an ninh tại chỗ nhằm cấm các hãng hàng không và các nhà thầu và đại lý truy cập thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn khi không có sự đồng ý của bạn, ngoại trừ trong trường hơp cần thiết bắt buộc tiết lộ để ngăn chặn các mối đe dọa đến tính mạng hoặc sức khỏe, được ủy quyền hoặc theo yêu cầu của pháp luật, trường hợp cần thiết để thực thi luật pháp hoặc cần thiết để điều tra một hoạt động bị nghi ngờ bất hợp pháp.

Thông tin bổ sung cho người xin việc

Nếu bạn nộp đơn ứng tuyển một vị trí với Pacific Airlines, chúng tôi có thể phải thu thập thông tin cá nhân của bạn bao gồm tên, CV và chi tiết thông tin liên lạc. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ người chỉ định nào được bạn cho phép. Một số thông tin cá nhân chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp trong quá trình tuyển dụng tuân theo pháp nội quy nơi làm việc và luật pháp về an ninh. Nếu chúng tôi không thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn, chúng tôi không có khả năng cân nhắc bạn đối với việc làm với Pacific Airlines.

Truy cập và chỉnh sửa thông tin chúng tôi có về bạn

Theo yêu cầu, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các thông tin mà chúng tôi có về bạn, bao gồm cả việc sửa chữa hoặc cập nhật lại các thông tin đó, trừ khi có một ngoại lệ theo nguyên tắc bảo mật quốc gia. Chúng tôi có thể thu từ bạn mức chi phí hợp lý về việc cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các thông tin này. Yêu cầu của bạn về việc có quyền truy cập vào các thông tin này sẽ được giải quyết trong một thời gian hợp lý. Nếu chúng tôi từ chối cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các thông tin này, chúng tôi sẽ báo cho bạn lý do từ chối và thông báo cho bạn về bất kỳ trường hợp ngoại lệ theo nguyên tắc bảo mật quốc gia.

Luôn cập nhật thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn là chính xác, đầy đủ và mới nhất bất cứ khi nào chúng tôi thu thập hoặc sử dụng nó. Nếu các thông tin cá nhân chúng tôi có về bạn là không chính xác, không đầy đủ hoặc hết hạn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi thực hiện sửa thông tin này, hoặc nếu cần thiết sẽ tìm ra các biện pháp thay thế cho bạn.

Chuyển giao thông tin ở nước ngoài

Chúng tôi có thể chuyển giao cho người ở nước ngoài bất kỳ thông tin cá nhân của bạn để thực hiện các mục đích được nêu trong Quy định bảo mật này, ví dụ:
 • để xử lý dữ liệu (bao gồm cả các nhà khai thác của hệ thống phân phối du lịch toàn cầu);
 • các hãng hàng không, khách sạn và các nhà cung cấp du lịch và dịch vụ vận tải khác.

Giải quyết mối quan tâm của bạn

Nếu bạn muốn truy cập vào thông tin cá nhân của bạn, có khiếu nại về việc vi phạm quyền riêng tư của bạn hoặc bạn có thắc mắc về cách thông tin cá nhân của bạn được thu thập hoặc sử dụng xin vui lòng gửi yêu cầu, khiếu nại hoặc truy vấn đến địa chỉ dưới đây. Chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi hoặc khiếu nại của bạn sớm nhất có thể. Pacific Airlines – Tầng 3, Tòa nhà Tổng công ty Hàng không Việt Nam – sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Thay đổi bảo mật này

Chúng tôi có thể sửa đổi bảo mật này do yêu cầu kinh doanh của chúng tôi hoặc do những thay đổi của pháp luật. Bất kỳ sự thay đổi nào của bảo mật này đều sẽ được cập nhật trên website, vì vậy vui lòng truy cập thường xuyên để đảm bảo rằng bạn luôn nắm được những sự thay đổi từ chúng tôi.