Logo Pacific Airlines

Đi du lịch với trẻ em

Mỗi hành khách có thể đi cùng hai trẻ sơ sinh. Một trẻ sơ sinh có thể ngồi trên lòng hành khách, song trẻ thứ hai phải có ghế ngồi riêng và có thể ngồi thẳng mà không cần vật dụng hỗ trợ. Nếu Quý khách đi cùng hơn một trẻ sơ sinh, vui lòng liên hệ với chúng tôi để đặt chỗ.

Trẻ nhỏ ít hơn 7 ngày tuổi không được đi trên chuyến bay của Pacific Airlines.

Trên tất cả các chuyến bay của Pacific Airlines, đối với trẻ em và trẻ sơ sinh từ 2-11 tuổi, phải có hành khách đi cùng ít nhất là 15 tuổi (trừ khi cha mẹ của trẻ dưới 15 tuổi).