Logo Pacific Airlines

Phụ nữ mang thai

Hành khách đang mang thai có nghĩa vụ thông báo cho chúng tôi về tình trạng mang thai của mình khi Đặt vé và tại quầy làm thủ tục chuyến bay. Việc vận chuyển Hành khách đang mang thai phụ thuộc vào các điều kiện sau:

(a) Hành khách mang thai đến 28 tuần: Nếu mang thai bình thường và thực hiện chuyến bay với Pacific Airlines trong vòng 28 tuần đầu của thai kỳ, Hành khách không cần xuất trình giấy tờ y tế. Hành khách sẽ phải ký một Tuyên bố giới hạn trách nhiệm.

(b) Mang thai từ 28 tuần tới 35 tuần: Hành khách phải xuất trình giấy xác nhận của bác sỹ xác nhận rằng Hành khách có sức khỏe phù hợp để thực hiện chuyến bay. Giấy xác nhận này phải được cấp trước ngày khởi hành không quá mười (10) ngày. Hành khách sẽ được yêu cầu ký vào Bản tuyên bố giới hạn trách nhiệm.

(c) Mang thai 36 tuần trở lên: chúng tôi sẽ từ chối vận chuyển.