Logo Pacific Airlines

Hạn chế

Quy định về an toàn Hàng không Dân dụng nghiêm cấm hành khách mang theo phần lớn các hàng nguy hiểm. Nếu Quý khách không chắc chắn về bất cứ vật dụng Quý khách đã đóng gói, hãy kiểm tra Hướng dẫn về Hàng Nguy hiểm của Pacific Airlines.

Pacific Airlines không chấp nhận vận chuyển động vật cảnh trên chuyến bay.