Logo Pacific Airlines

Hành lý miễn cước

Là tài sản cá nhân của Hành khách mang theo trong chuyến đi của mình. Trừ khi được quy định khác đi, Hành lý bao gồm Hành lý xách tay và Hành lý ký gửi.

Bao gồm hành lý xách tay 7kg có kích thước không vượt quá 56cm (chiều cao) x 36cm (chiều rộng) x 23cm (chiều sâu) và hành lý ký gửi (nếu có) đã bao gồm trong giá vé của hành khách khi bay trên các chuyến bay của Pacific Airlines.