Logo Pacific Airlines

Chính sách hỗ trợ khách hàng của Pacific Airlines trước diễn biến mới về dịch COVID 19 tại Đà Nẵng

  1. Giai đoạn bay áp dụng: từ ngày 25/7/2020 – 31/8/2020 (cho vé mua hoặc thay đổi hành trình đi/đến Đà Nẵng trước 13g ngày 26/7/2020).
  2. Phạm vi áp dụng: toàn bộ kênh bán của Pacific Airlines.
  3. Thay đổi ngày bay/hành trình:

– Được phép thay đổi 01 lần duy nhất, miễn phí thay đổi và thu chênh lệch giá vé (nếu có);

– Thời hạn thay đổi: Thực hiện ít nhất 04 giờ trước giờ khởi hành.

– Thời gian bay mới được thay đổi: Từ 26/7/2020 – 24/10/2020

  1. Hoàn vé:

– Được phép hoàn miễn phí với quy định cụ thể như sau:

+ Đối với vé xuất qua các đại lý: Tiền được lưu chuyển về tài khoản đại lý sau 45 ngày kể từ ngày đại lý gửi yêu cầu cho hãng bằng email;

+ Đối với vé xuất qua website của hãng: Tiền sẽ được lưu chuyển về tài khoản của khách sau 90 ngày kể từ ngày hãng tiếp nhận yêu cầu của khách;

– Thời hạn thực hiện: hành khách thông báo ít nhất 04 giờ trước giờ khởi hành.

– Riêng các trường hợp yêu cầu hoàn vé sau thời gian chuyển đổi hệ thống hoặc vé có liên quan tới ngày 29/7 về sau không xử lý trên hệ thống được, vé sẽ được hoàn bằng hình thức voucher.