Logo Pacific Airlines

Pacific Airlines tạm dừng khai thác các chuyến bay từ và đến Đà Nẵng từ ngày 28/07/2020 tới 11/08/2020

Theo quyết định của Bộ Giao thông Vận tải và Cục Hàng không Việt Nam, nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng và phòng chống dịch bệnh, Pacific Airlines thông báo tạm dừng khai thác các đường bay từ và đến Đà Nẵng từ ngày 28/07/2020 tới 11/08/2020.

Các chính sách hỗ trợ:

  1. Giai đoạn bay áp dụng: từ ngày 25/7/2020 – 31/8/2020 (cho vé mua hoặc thay đổi hành trình đi/đến Đà Nẵng trước 13g ngày 26/7/2020).
  2. Phạm vi áp dụng: toàn bộ kênh bán của BL.
  3. Thay đổi ngày bay/hành trình:

– Được phép thay đổi 01 lần duy nhất, miễn phí thay đổi và thu chênh lệch giá vé (nếu có);

– Thời hạn thay đổi: Thực hiện ít nhất 04 giờ trước giờ khởi hành.

– Thời gian bay mới được thay đổi: Từ 26/7/2020 – 24/10/2020

  1. Hoàn vé:

– Được phép hoàn miễn phí với quy định cụ thể như sau:

+ Đối với vé xuất qua các đại lý: Tiền được lưu chuyển về tài khoản đại lý sau 45 ngày kể từ ngày đại lý gửi yêu cầu cho hãng bằng email;

+ Đối với vé xuất qua website của hãng: Tiền sẽ được lưu chuyển về tài khoản của khách sau 90 ngày kể từ ngày hãng tiếp nhận yêu cầu của khách;

– Thời hạn thực hiện: hành khách thông báo ít nhất 04 giờ trước giờ khởi hành.

– Riêng các trường hợp yêu cầu hoàn vé sau thời gian chuyển đổi hệ thống hoặc vé có liên quan tới ngày 29/7 về sau không xử lý trên hệ thống được, vé sẽ được hoàn bằng hình thức voucher.