Logo Pacific Airlines

Điều chỉnh kế hoạch khai thác do ảnh hưởng của bão số 5